RS ŞARJ Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Formu

RS ŞARJ Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Formu

RS ŞARJ Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Formu

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Formu (“Form”) Kullanıcı tarafından aşağıdaki koşullarda kabul edilmiştir. 

Tarafımca okunan RS ŞARJ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni çerçevesinde kişisel verilerimin 2M Elektrikli Araç Şarj Ağı ve İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi (kısaca “RS ŞARJ”) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla kişisel verilerimin işlenmesine ve RS ŞARJ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında anılan üçüncü kişilere aktarımına açıkça izin verdiğimi ve haklarım konusunda bilgilendirildiğimi kabul ederim.

Ayrıca;

  1. Kullanıcı, RS ŞARJ Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde; RS ŞARJ Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması aşamasında verilen bilgiler olan ad, soyad, adres, e-mail, cep telefonu, konum, TC Kimlik No (fatura kesilmesi amacıyla) bilgilerinin RS ŞARJ tarafından gerekli durumlarda toplayacağını, kullanacağını, depolayacağını, paylaşacağını ve işleyeceğini kabul eder. Müşteri, RS ŞARJ’a verdiği kişisel verilerinin, RS ŞARJ Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında işin niteliği gereği temin edilecek diğer kişisel ya da kişisel olmayan verilerin (IP, demografik bilgiler vb) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızaya gerek olmaksızın işlenebileceğini kabul eder. 
  2. Kullanıcı bilhassa kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ve ilgili sair mevzuattan doğan sorumluluklar anlamında RS ŞARJ tarafından bilgilendirildiğini, bu mevzuatın kendisine RS ŞARJ’a ve kendisine yüklediği yükümlülükleri anladığını, belirtilen mevzuat ile sonradan yürürlüğe girecek diğer mevzuat hükümlerine aykırı bir eylem içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.